Babbels integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur tjänsten Babbel från Babbel GmbH (tillsammans ”Babbel”, “oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter och annan information via Babbels webbplatser, applikationer och andra nätplattformar (våra ”Tjänster”). Denna integritetspolicy förklarar vilka olika typer av information vi samlar in, hur vi använder den, hur vi delar den, och dina val. 

Denna integritetspolicy anger följande:

Vi rekommenderar att du granskar denna integritetspolicy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om den senaste informationen i den. Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy så att den återspegla förändringarna i vårt utövande. Vid större förändringar kommer vi att meddela dig innan ändringarna träder i kraft.

Vem kan jag kontakta?

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, våra integritetsskyddsrutiner, eller om du skulle vilja utöva dina individuella rättigheter så kontaktar du oss på något av följande sätt:

E-post: privacy@babbel.com

Post:

Babbel GmbH

Andreasstraße 72

10243 Berlin

Vårt dataskyddsombud eller annan relevant person kan nås via e-postadressen ovan.

Vilka är mina rättigheter?

Du kan kontakta oss när som helst om du skulle ha några frågor om dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, eller om du skulle vilja utöva någon av nedanstående rättigheter som du tilldelas av dataskyddsförordningen (2016/679; ”GDPR”). Du har:

Om du vill lämna in ett klagomål till en nationell tillsynsmyndighet angående vår användning av dina personuppgifter så kontaktar du din lokala dataskyddsmyndighet (med ”lokal” avser vi på den plats där du bor, arbetar eller där ett dataintrång inträffat).

Den relevanta myndigheten i Berlin, Tyskland är:

Berlins kommissionär för dataskydd och informationsfrihet Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

Lagringsperioder och borttagning av personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla våra avtalsenliga/juridiska skyldigheter eller andra tillåtna syften för vilka vi samlat in personuppgifterna, samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier och säkerhetstillbud. När lagringsperioden löpt ut vidtar vi åtgärder för att ändra radera personuppgifterna permanent, sammanfatta eller anonymisera dem.

Besöka vår webbplats

Om du bara besöker vår webbplats så samlar vi inte in några personuppgifter med undantag för den information som din webbläsare skickar till oss, t.ex.:

För att skydda din integritet tar vi ändra bort eller anonymiserar IP-adressen enligt fastställda tidsfrister vilket innebär att all annan information som eventuellt är kopplad till IP-adressen inte längre kan spåras tillbaka till dig. Den information vi lagrar är anonymiserad och används endast för statistiska ändamål för optimering av vår webbplats. Syftet med den tillfälliga lagringen av informationen är att kunna skapa en anslutning mellan din enhet och vår server samt säkerställa att vår webbplats hämtas utan problem. Information krävs för att visa webbplatsen på din skärm och undvika visningsproblem samt andra tekniska felmeddelanden. Den rättsliga grunden är våra berättigade intressen enligt Art. 6.1 s. 1 lit f i GDPR.

Tillhandahålla Babbels tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal med dig samt för att tillhandahålla och implementera eventuella ytterligare tjänster begärda av dig i enlighet med denna integritetspolicy.

Detta inkluderar även:

Om syftet är att implementera ett avtal som avtalats med dig eller tillhandahålla en tjänst som du begär så är den rättsliga grunden Art. 6.1 s. 1 lit. b i GDPR. Om annat så är den rättsliga grunden Art. 6.1 s. 1 lit f i GDPR vilket är våra ovannämnda legitima intressen.

Ditt Babbel-konto

Du måste registrera dig på vår webbplats/app om du vill kunna använda Babbels språkkurser. När du registrerar dig på vår webbplats så samlar vi in och lagrar information såsom användarnamn, namn, e-postadress och lösenord. När du prenumererar på våra tjänster eller utför en beställning samlar vi även in betalningsuppgifter och sparar ditt samtycke till våra villkor.

För att skydda din integritet överförs de personuppgifter du anger via en krypterad anslutning precis som när du besöker vår webbplats. Efter att du bekräftat kommer dina personuppgifter att sparas tills du väljer att radera ändra din information eller ditt användarkonto. Syftet med att vi begär personuppgifterna är att kunna skapa ett användarkonto för användning av funktioner på webbplatsen. Registreringen är frivillig och kan återkallas och personuppgifterna kan raderas när som helst. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt Art. 6.1 s. 1 lit a i GDPR.

Kontakt

Du kan kontakta oss via vår webbplats eller i vår app. Om du har allmänna önskemål så kan du skriva till vår kundtjänst på support@babbel.com eller så kan du kontakta oss på de sätt som beskrivs i vårt hjälpcenter här. Personuppgifter behandlas i detta sammanhang uteslutande i syfte för att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är uppfyllandet av avtalet i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit b i GDPR.

Personligt ordförråd

När du slutför en kurs i vår app eller på vår webbplats så lagras de ord och meningar du övat på samt ditt resultat i ditt personliga ordförråd. Denna information kan inte ses av andra användare. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är uppfyllandet av avtalet i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit b i GDPR.

Babbel Live

Vår tjänst Babbel Live ger Babbel-användare möjlighet att delta i digitala språklektioner i mindre grupper (1–6 användare). För den här tjänsten träffas användare tillsammans med en lärare och deltar i en lektion. Under lektionens gång definieras mål, språkövningar genomförs och läraren stödjer användarna medan de lär sig språket. De personuppgifter som anges under registreringen av användaren behandlas som en del av denna tjänst. Läraren och andra deltagare kommer därför att kunna se användarens namn.

Babble Live-lektioner erbjuds på Zoom, en mötesplattform online baserad i USA (https://zoom.us). Vi har tecknat ett databehandlingsavtal med Zoom som innehåller EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa säker överföring av dina personuppgifter.

För detta har vi konfigurerat våra inställningar som tillhandahålls av Zoom så att endast nödvändiga personuppgifter behandlas för tillhandahållande av virtuella lektionerna. Funktioner såsom uppmärksamhetsspårning och andra analytiska alternativ är alltid inaktiverade.

Du kan läsa mer om Zooms integritetspolicyer på: https://zoom.us/privacy.

Forskning, artificiell intelligens och maskininlärning

Vi behandlar de uppgifter som samlas in om våra kunder för vetenskaplig forskning inom områden som är relevanta för Babbel. Dessa är främst maskininlärning, artificiell intelligens, naturlig språkbehandling och djupinlärning samt spårning av effektiviteten hos processer för lärande online. Babbels forskning fokuserar på att lösa verkliga, vardagliga problem i samband med att lära sig nya språk och syftar till att förbättra och utveckla de befintliga tjänster som erbjuds. Vi följer självklart erkända vetenskapliga standarder för dataskydd. Detta innebär även att vi endast behandlar dina uppgifter i anonymiserat eller pseudonymiserat format, t.ex. genom att ersätta alla identifierbara uppgifter (såsom ditt namn) med annan information.

Babbels forskning har följande syften:

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för forskningsändamålen beskrivna ovan är Art. 6.1 s. 1 lit f i GDPR där våra legitima intressen är ovanstående syften.

Registrering via sociala nätverk

Utöver vår vanliga registreringsprocess är det möjligt att registrera dig hos oss via ett Facebook-konto (gemensamt kallat ”Sociala nätverk”) med ”Facebook Sign In” (plugin). Om du vill använda denna funktion så kommer du att omdirigeras till respektive leverantörs webbplats och navigeras genom registreringsprocessen.

För att skydda din integritet överförs all information som du skickar via en säker anslutning genom motsvarande plattform. Vi använder inte dina inloggningsuppgifter till att komma åt din personliga information såsom dina vänner och kontakter och vi lagrar inte informationen för våra egna syften. Det finns ingen permanent länk mellan ditt Babbel-konto och ditt Facebook-konto. Om du vill veta mer om vilken typ av information Facebook samlar in om dig så kan du läsa deras respektive integritetspolicyer: Facebook (https://facebook.com/policy.php). Syftet med de begärda uppgifterna är registreringen via ett befintligt användarkonto för användning av fler funktioner på Babbels webbplats. Registrering via sociala nätverk är frivillig och kan dras tillbaka när som helst genom att logga ut från det relevanta kontot. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt Art. 6.1 s. 1 lit a i GDPR.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev om du är intresserad av att få uppdateringar om vårt företag och våra produkter. Du får då ett e-postmeddelande där du måste klicka på en länk för att bekräfta mottagandet av nyhetsbrevet. Vi lagrar den e-postadress du angav tills du avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Vi inkluderar därför en länk i varje nyhetsbrev som du kan klicka på för att avsluta prenumerationen. Leveransen av nyhetsbrevet utförs av en professionell tjänsteleverantör.

För att skydda din integritet ber vi om en så kallad ”dubbel bekräftelse” för att säkerställa att den registrerade e-postadressen faktiskt tillhör dig. Dessutom har vi ingått ett databehandlingsavtal med tjänsteleverantören. Du har också möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet vilket innebär att din e-postadress raderas från tjänsteleverantörens databas. Syftet med de begärda uppgifterna är att skicka nyhetsbrevet till din personliga e-postadress för att uppfylla din begäran om att få uppdateringar om vårt företag och våra produkter. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med de europeiska dataskyddskraven enligt Art. 6.1 s. 1 lit a i GDPR.

Om du registrerar dig för våra tjänster så kommer vi även att skicka kommersiell e-post (reklam till befintliga kunder). Du kan när som helst invända mot att ta emot denna reklam genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@babbel.com eller ändra inställningarna för ditt Babbel-konto (på https://my.babbel.com/sv/user-profile). Det finns även en länk för avslutande av prenumerationen i varje kommersiellt e-postmeddelande. Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR och vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Vi använder inbäddad grafik (så kallade pixlar) i våra nyhetsbrev för att spåra om ett e-postmeddelande öppnats och vilka länkar i e-postmeddelandet du klickat på för att optimera våra erbjudanden. Vi samlar in dessa uppgifter i pseudonymiserat format för allmänna statistiska utvärderingar samt för optimering och vidareutveckling av vårat innehåll och vår kommunikation med kunder. Dessa uppgifter är inte kopplade till dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta är våra tidigare nämnda legitima intressen i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR. Vi använder våra kommersiella e-postmeddelanden till att dela innehåll som är relevant för dig och till att bättre förstå vad våra användare är intresserade av. Om du inte vill att vi ska analysera ditt användarbeteende så kan du avsluta prenumerationen på våra kommersiella e-postmeddelanden eller inaktivera grafik i ditt e-postprogram. Dessa uppgifter om din interaktion med våra kommersiella e-postmeddelanden lagras pseudonymt för bättre leverans och avhjälpande av tekniska fel för att därefter anonymiseras helt.

Appar

Förutom vår webbplats erbjuder vi också applikationer (”appar”) för olika operativsystem till smartphones. Vi samlar också in information om användningen av dessa applikationer med programvara från tredjepartsleverantörer för att upptäcka och korrigera fel samt förbättra applikationerna. Detta säkerställer att inga uppgifter som samlas in kan kopplas av en tredjepartsleverantör till en viss person. Detta gör det möjligt för oss att samla in sammanställd information om hur apparna används och vilka funktioner som är populära så att vi kan dra slutsatser om framtida förbättringar av vår produkt. Du kan förhindra denna analys genom att avanmäla dig här: https://www.tune.com/optoutmobile/. Dessutom (förutsatt att du har gett tillåtelse via dina enhetsinställningar) kommer vi att informeras i händelse av programkrascher. Dessa kraschrapporter utförs av tredjepartsleverantörer. Inga uppgifter som en tredjepartsleverantör behandlar kan användas för att koppla uppgifterna till en viss person.

Zendesk

Vi använder tjänsten från Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är vårt legitima intresse i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR. Vårt legitima intresse av att använda denna tjänst är att kunna svara på användarförfrågningar snabbt och effektivt.

Zendesk använder endast dina personuppgifter till att vidarebefordra dina frågor till oss. Dina personuppgifter vidarebefordras inte till en tredje part.

Tjänsten kan också användas under en pseudonym. Under behandlingen av serviceärenden kan det vara nödvändigt att samla in ytterligare uppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, adress, o.s.v.)

Användningen av Zendesk är valfri. Om du inte samtycker till att Zendesk samlar in dina personuppgifter så kan du kontakta oss via telefon eller post. Mer information finns i Zendesk integritetspolicy: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Bjuda in vänner

På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att bjuda in dina vänner till Babbel. Detta är möjligt tack vare vårt samarbete med företaget Talkable (https://www.talkable.com). Om du vill bjuda in dina vänner så måste du ange deras:

En personlig länk skapas därefter som kan skickas till vännen du vill bjuda in.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Talkable som uppfyller kraven i Art. 28 i GDPR.

Kakor

Vår webbplats använder i vissa fall kakor. Kakor är små textfiler som vanligtvis lagras i din webbläsare och innehåller information om ditt nuvarande och dina tidigare webbplatsbesök:

Om kakor inte innehåller något specifikt utgångsdatum så sparas de endast tillfälligt och tas bort automatiskt så snart du stänger din webbläsare eller stänger av enheten. kakor med utgångsdatum sparas även efter att du stängt din webbläsare eller stängt av din enhet. Dessa kakor tas bort först när de nått sitt utgångsdatum eller om du tar bort dem manuellt.

Vi använder följande tre typer av kakor på vår webbplats:

Du kan konfigurera, blockera och ta bort kakor i dina webbläsarinställningar. Om du tar bort alla kakor från vår webbplats så kan det hända att vissa funktioner inte visas korrekt. Du kan hitta användbar information och instruktioner för vanliga webbläsare på webbplatsen för den federala byrån för informationssäkerhet: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Kakor aktiveras först efter att du gett din uttryckliga tillåtelse med undantag för de kakor som krävs för att tekniken ska fungera korrekt. Du kan återkalla tillåtelsen när som helst. Du hittar information om hur du återkallar din tillåtelse och ytterligare information i alternativen för konfiguration av kakor.

YouTube

Vi använder YouTube för att integrera videor. YouTube drivs av YouTube LLC med huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube representeras av Google Inc. med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du spelar upp inbäddade videor så upprättas en anslutning till YouTubes servrar och din IP-adress överförs av tekniska skäl. Om du samtidigt är inloggad på ditt YouTube-konto så samlar YouTube information om de videor du sett i ditt personliga användarkonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto och andra Google-konton innan du använder vår webbplats.

Säkerhetsstandarderna för Google Platform och Googles integritetspolicy (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy) tillämpas som skyddsåtgärder.

Syftet med dataöverföringen är att integrera YouTube-videor på vår webbplats för att våra användare ska kunna komma åt videorna utan att behöva lämna vår webbplats. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 a i GDPR.

Usabilla

Vår webbplats använder ”Usabilla för webbplatser” som är en tjänst från Usabilla BV (Rokin 16, 1012 KR Amsterdam, Nederländerna, nedan kallad ”Usabilla”). Usabilla samlar in feedback från besökare på webbplatsen så att vi kan analysera och förbättra användningen av vår webbplats och upptäcka eventuella fel. Om en användare använder feedbackknappen som visas på webbplatsen eller ett annat feedbackalternativ så ställs kakor in på hans eller hennes enhet och användarens webbläsare upprättar en direktanslutning till Usabilla-servern. Under processen samlar Usabilla in information som, t.ex. vilken typ av enhet, operativsystem, webbläsare och skärmupplösning som därefter lagrar i en pseudonymiserad användarprofil. Ytterligare information som, t.ex. e-postadress och feedbacktext samlas bara in om en användare aktivt anger dem. kakan ställs endast in om användaren klickar på motsvarande knapp. Du kan motsätta dig användningen av kakan genom att ta bort kakor från din webbläsare och blockera dem. Denna blockering gäller bara tills du klickar på en feedback-knapp igen.

För att skydda din integritet har vi ingått ett dataskyddsavtal med Usabilla i enlighet med Art. 28 i GDPR. Information om dataskydd på Usabilla finns på https://usabilla.com/gdpr/.

Syftet med användningen av Usabilla är att samla in och få feedback från våra användare. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR.

Google Fonts

För den visuella förbättringen av teckensnitt använder vi Google Fonts (https://fonts.google.com) från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) som är en teckensnittssamling från Google. Dessa teckensnitt överförs till din webbläsares lagringsmapp och aktiveras när du besöker denna eller andra webbplatser. Om detta inte stöds så visas istället texten på webbplatsen med ett standardteckensnitt. Detta utförs genom att skicka en begäran till domäner som, t.ex. fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com som av tekniska skäl innehåller din IP-adress. Dina uppgifter kommer däremot inte att slås samman med andra uppgifter eller spåras tillbaka till din person.

För att skydda din integritet försäkrar vi oss om att hämtningen av Googles teckensnitt inte slår samman dina uppgifter med andra Google-tjänster, t.ex. om du har ett Google-användarkonto. Information om dataskydd på Google Fonts bekräftar detta (https://developers.google.com/fonts/faq). Dessutom gäller säkerhetsstandarderna för Google-plattformen och tillhörande integritetspolicy för Google (http://www.google.com/privacy).

Syftet med att överföra uppgifter är korrekt visning av teckensnitt i den layout som vi har angett. IP-adressen krävs för att ansluta till Googles servrar för att ladda ner teckensnittsbiblioteket om det inte redan är lagrat på enheten. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse enligt Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, vilket är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder kakor, vilket är textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Eftersom vi har aktiverat anonymisering av dessa uppgifter kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra stater som omfattas av avtalet angående europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överförs först då till USA. Hela IP-adressen kommer bara att överföras till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster för webbplatsleverantören som är kopplad till webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som överförs från din webbläsare för användning i Google Analytics kommer inte att kopplas till andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att kakor sparas genom att välja lämplig inställning i din webbläsare. Observera att du då kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen till fullo. 
Du kan hitta ytterligare information om Google Analytics användning av information och dataskydd på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ eller på https://marketingplatform.google.com/about/. Babbel använder bara Google Analytics i kombination med gat._anonymizeIp ();-expansionen, så att IP-adresser bara registreras i en förkortad, d.v.s. anonymiserad form.

För att skydda din integritet använder vi den anonymiseringsfunktion som erbjuds av Google som nämnts ovan, där analyser inte baseras på dig som person, utan endast i sammanfattat format för statistiska analyser. Dessutom gäller säkerhetsstandarderna för Google-plattformen och dess integritetspolicy (http://www.google.com/privacy). Vi har också ingått ett dataskyddsavtal med Google som säkerställer skyddet av dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Syftet med användningen av Google Analytics är att anonymt analysera användarnas beteende på våra webbplatser. Informationen hjälper oss att förbättra våra tjänster. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse enligt Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR.

Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (härefter: Google) för att registrera statistik om användningen av vår webbplats och för att utvärdera optimeringen av våra tjänster. Google AdWords placerar en kaka på din dator om du har besökt vår webbplats via en Google-annons.

Om användaren besöker specifika sidor på AdWords-kundens webbplats och om kakan ännu inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren klickade på annonsen och hänvisades till den här sidan.

Varje AdWords-kund får en annorlunda kaka. kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundens webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringskakor som används till att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Vi får information om det totala antalet användare som har klickat på annonsen och vidarebefordrats till en sida som innehåller en tagg för konverteringsspårning. Vi får däremot ingen information som kan användas för att personligt identifiera användare.

Den rättsliga grunden för användning av denna tjänst är ditt samtycke enligt Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR, och samtycke beviljas via vår kakbanderoll. Samtycke kan när som helst dras tillbaka via portalen för hantering av kakor.

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager, vilket är en tjänst från Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (”Google”). Med Google Tag Manager kan du hantera webbplatstaggar via ett enda gränssnitt. Google Tag Manager är en domän utan kakor som inte samlar in personlig information men som utlöser andra taggar som kan samla in uppgifter som Google Tag Manager inte har åtkomst till. Funktionen kan avaktiveras på domän- eller kaknivå.

Mer information finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Den rättsliga grunden för användningen är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR som kan beviljas i vår kakbanderoll. Detta samtycke kan när som helst återkallas via vårt verktyg för hantering av kakor.

Criteo

Vi samlar in och lagrar pseudonymiserad information om våra besökares beteende i marknadsföringssyfte med hjälp av teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Dessa uppgifter lagras i kakan på våra besökares datorer. Criteo SA använder en algoritm för att analysera det pseudonymt registrerade beteendet och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga reklambanderoller på andra webbplatser (så kallade utgivare). Under inga omständigheter kan dessa uppgifter användas till att identifiera dig personligen som besökare på vår webbplats. De insamlade uppgifterna används endast för att förbättra våra tjänster. Uppgifterna används inte på annat sätt och vidarebefordras inte heller till tredje part.

Du finner mer information om tekniken som används i Criteo SA:s integritetspolicy: https://www.criteo.com/privacy/.

För att skydda din integritet baseras utvärderingen av dessa uppgifter inte på din person utan används endast för statistik i sammanfattat format. Dessutom gäller Criteos säkerhetsstandarder. Vi har dessutom ingått ett avtal med Criteo i enlighet med Art. 26 i GDPR enligt vilken både vi och Criteo är ansvariga för behandlingen av dina uppgifter. Du kan därför kontakta oss såväl som Criteo angående frågor om databehandling. Kontaktuppgifter för Criteo finns på https://www.criteo.com/legal/.

Syftet med att använda Criteo är att analysera dina användningsmönster på våra webbplatser på ett anonymt sätt och att tillhandahålla intressebaserad reklam.

Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 S. 1 lit. a i GDPR, som du kan bevilja via vår kakbanderoll. Detta samtycke kan när som helst återkallas via vårt verktyg för hantering av kakor.

HubSpot

Denna webbplats använder HubSpot för våra marknadsföringsaktiviteter online. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med en filial i Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, Telefon: +353 1 5187500.

Våra inloggningstjänster gör det möjligt för personer som använder vår webbplats att ta reda på mer om vårt företag, ladda ner innehåll och tillhandahålla sin kontaktinformation, samt ytterligare demografisk information. Denna information, liksom innehållet på vår webbplats, sparas på servrar som tillhör vår programvarupartner HubSpot. Den kan användas av oss för att kontakta de som besöker vår webbplats och avgöra vilka av våra företagstjänster de är intresserade av. All information vi samlar in omfattas av denna integritetspolicy. Vi använder endast den insamlade informationen för att optimera våra marknadsföringsåtgärder.

På några av våra underordnade sidor på vår webbplats använder vi också HubSpot-chattjänsten ”Meddelanden” (rund chattikon längst ned till höger på skärmen) för att skicka och ta emot meddelanden och förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner och använder den här funktionen kommer följande information att skickas till HubSpot-servrarna: innehåll i alla chattmeddelanden (både skickade och mottagna), kontextinformationen (t.ex. sidan där chatten öppnades), användarens e-postadress (om användaren angav sin e-postadress under chatten). Den rättsliga grunden för användningen av HubSpots tjänster är Art. 6 para 1 S. 1 lit. f GDPR och vårt legitima intresse av att optimera våra marknadsföringsåtgärder och förbättra servicekvaliteten på vår webbplats.

Mer information om HubSpots integritetspolicy »

Mer information från HubSpot angående EU:s dataskyddsförordningar »

Du finner mer information om de kakor som används av HubSpot här och här.

Information som delas med Facebook (gäller endast registrerade Facebook-användare)

Vi deltar i ett statistiskt program som drivs av Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, som identifierar Facebook-användare med en användarprofil som matchar våra befintliga kunder (”Facebook Custom Audiences – Statistical Twins”). Som en del av detta program överförs kunders e-postadresser till Facebook i anonymiserad form (som en så kallad ”hash”). Det är inte längre möjligt att härleda e-postadressen från den överförda informationen. Facebook använder samma metod för att skapa en hash från deras användares e-postadresser, jämföra den anonymiserade informationen och därefter avgöra om en av våra användare är registrerade hos Facebook med samma e-postadress.

Facebook garanterar att de inte lagrar denna matchning eller använder den utanför detta program. På grundval av detta identifieras därefter tredje parter som använder Facebook på samma sätt som våra kunder och vi får möjligheten att adressera dessa människor. Du kommer inte att få ytterligare reklam eller meddelanden från oss eller Facebook.

Om du inte är registrerad hos Facebook under samma e-postadress som du använde för att registrera dig hos oss, kommer inte Facebook att få någon information om dig. Vi kommer under inga omständigheter att informeras om du är registrerad hos Facebook och kommer inte heller att få ytterligare information om dig.

Du finner ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och vidare behandling samt användning av uppgifter från Facebook, liksom dina alternativ för inställningar för att skydda din sekretess, i Facebooks integritetspolicy som finns på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hotjar

Vi använder också webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med sitt huvudkontor på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Detta verktyg används för att registrera rörelse på webbplatser med Hotjar (värmekartor). Detta ger till exempel information om hur långt ner på sidan användare bläddrar, vilka knappar användarna klickar på och hur ofta de gör det. Det är också möjligt att få feedback direkt från webbplatsanvändare med hjälp av detta verktyg. Detta kan ge oss åtkomst till information som är värdefull för att utforma våra webbplatser så att de blir snabbare och mer kundvänliga.

När vi använder det här verktyget är vi särskilt måna om att skydda dina personuppgifter. Vi kan bara se vilka knappar du klickade på, hur musen rörde sig, hur långt ner på sidan du bläddrade, enhetens skärmstorlek, typen av enhet och webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och önskat språk att visa vår webbplats på. Områden på webbplatsen som visar personuppgifter från antingen dig själv eller en tredje part döljs automatiskt av Hotjar och vår åtkomst till denna information är därför alltid begränsad.

Den rättsliga grunden för användning av denna tjänst är ditt samtycke enligt Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR, och samtycke beviljas via vår kakbanderoll. Samtycke kan när som helst dras tillbaka via vårt verktyg för hantering av kakor.

LinkedIn Insight Tag

Vår webbplats använder konverteringsverktyget LinkedIn Insight Tag från LinkedIn Ireland Unlimited Company. Detta verktyg skapar en kaka i din webbläsare som tillåter insamling av information som: IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och sidhändelser (t.ex. sidvisningar). Dessa uppgifter krypteras och anonymiseras inom sju dagar och raderas sedan inom 90 dagar. LinkedIn delar inte några personuppgifter med oss, utan erbjuder istället anonymiserade rapporter om webbplatsens målgrupp och reklamprestanda. LinkedIn erbjuder även möjligheten att ändra inriktning via Insight Tag. Med hjälp av dessa uppgifter kan Babbel visa målinriktad reklam utanför sin webbplats, utan att identifiera dig som besökare på webbplatsen. Du finner mer information om dataskydd på LinkedIn i LinkedIns integritetspolicy.

LinkedIn-medlemmar kan justera inställningar för användningen av deras personuppgifter för reklamändamål via sina kontoinställningar.

Den rättsliga grunden för denna tjänst är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR, som kan beviljas i vår kakbanderoll. Samtycket kan återkallas när som helst via vårt verktyg för hantering av kakor.

Adjust

Vi använder mobil spårningsteknik för att ständigt förbättra och optimera vår produkt. För detta använder vi tjänsterna från Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Tyskland (www.adjust.com). Vi använder Adjust för att samla in statistisk information för att hjälpa oss att förbättra vår produkt. När du använder vår app överförs information från din mobila enhet till oss. Följande information samlas in: IP-adress, som omedelbart anonymiseras, MAC-adress, anonymiserad enhets-ID (identifierare för annonsörer – IDFA eller Google Advertiser ID – GAID), webbläsartyp, språk, internetleverantör, nätverksstatus, tidszon, URL till åtkomst- och utgångssidan, tid och datum för åtkomst, clickstream-data och annan statistisk information om användningen av våra tjänster. Det finns ingen direkt personlig referens. Denna information som samlas in på detta sätt används för att skapa anonyma användarprofiler. Vi använder inte denna information för att personligen identifiera besökare på våra webbplatser utan deras samtycke.

För att skydda din integritet använder vi inte enskilda uppgifter. Vi använder endast uppgifter i sammanfattat format för statistisk utvärdering.

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla intressebaserat reklaminnehåll.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1 s. 1 lit. a i GDPR.

Onlineannonsering

Vi använder tjänsteleverantörer för att optimera vår onlineannonsering utanför Babbel. Med optimering avser vi att vår annonsering (t.ex. annonser på Facebook och Twitter, i Googles sökresultat eller på andra webbplatser som gör ditt annonsutrymme tillgängligt via ett reklamnätverk) endast riktar sig mot de personer som faktiskt kan vara intresserade av våra erbjudanden (”individanpassning”). Vi kan till exempel undvika att visa Babbel-annonser för personer som redan har registrerat sig för vår produkt. Med individanpassad reklam kan vi också anpassa våra annonser för användare som aldrig har interagerat med Babbel tidigare.

För detta ändamål innehåller Babbel-tjänster, liksom tjänster (särskilt webbplatser, appar) från andra företag som deltar i samma reklamnätverk som oss (t.ex. Googles reklamnätverk), särskilda kakors eller jämförbara tekniker (t.ex. pixelprocedurer) som ställs in av respektive leverantör och ger dem viss åtkomstdata när de använder dessa tjänster. Med hjälp av dessa uppgifter kan respektive leverantörer skapa en användarprofil för att avgöra vilka webbplatser och appar du använder och härleda dina intressen (din IP-adress överförs endast av tekniska skäl men används inte för individanpassning). Operatören för ett reklamnätverk kan sedan använda dessa uppgifter för att visa individanpassade annonser för dig på alla annonsutrymmen som är anslutna till deras reklamnätverk. Om du till exempel söker efter italienska språkkurser på Google kan Google använda den här informationen för att visa dig vår reklam för ett gratis italienskt prov på en annan sida som också är ansluten till Googles annonsnätverk. Eftersom vi deltar i Facebooks annonseringsnätverk kan vi till exempel be Facebook att endast visa våra Facebook-annonser för Facebook-medlemmar som har besökt vår webbplats den senaste månaden.

Vi behandlar personuppgifterna för ovan nämnda ändamål på grundval av ditt uttryckligen givna samtycke.

Sociala plugins

Vår webbplats använder en plugin från leverantören ShareThis, Inc., 4009 Miranda Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94304, USA (”ShareThis”) som du kan använda för att dela innehåll på sociala medieplattformar.

Om du besöker en sida på vår webbplats där en sådan plugin är integrerad, upprättar din webbläsare en direktanslutning till ShareThis-servrarna samt till de sociala nätverk som anges nedan. Detta informerar ShareThis att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår webbplats och lagrar en kaka på din enhet för att identifiera din webbläsare. Denna information överförs av din webbläsare till en ShareThis-server i USA och lagras där. ShareThis använder dessa uppgifter för att skapa anonyma användarprofiler, vilket är viktigt för att tillhandahålla intressebaserad reklam till besökare på webbsidor med ShareThis-plugin.

Du kan motsätta dig framtida datainsamling av ShareThis genom att ställa in en så kallad avanmälningskakan. För detta ändamål kan du klicka på knappen ”Klicka här för att avanmäla dig” i ShareThis integritetspolicy: https://sharethis.com/privacy/

Dataförbindelser till sociala nätverk kan upprättas via ShareThis. Det sociala nätverket tar emot informationen som du begärt på motsvarande sida på vår webbplats eller innehållet på en sida. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan det tilldela besöket till ditt konto. Om du inte vill att sociala nätverk ska samla in uppgifter om dig via vår webbplats måste du logga ut från dessa nätverk innan du besöker vår webbplats. Men även om du inte är inloggad på nätverket kan webbplatser med plugin-program för sociala medier skicka uppgifter till sociala nätverk via en kaka. Om du vill förhindra detta kan du välja funktionen ”Blockera kakor från tredje part” i webbläsarens inställningar.

Med vår app kan du dela innehåll med din smartphone via andra tjänster, som till exempel e-post eller sociala nätverkssajter vars appar du har installerat. Först när du faktiskt trycker på delningsfunktionen överförs uppgifter till operativsystemet på din mobilenhet och därifrån till appen (t.ex. Twitter, Facebook, e-postklient). Ytterligare behandling av information styrs av dataskyddsdeklarationerna för respektive appar.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling samt användning av uppgifter i sociala nätverk samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din sekretess finns i integritetspolicyerna för respektive nätverk:

När delas dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in kommer endast att vidarebefordras om:

Dessutom kan information vidarebefordras i samband med myndighetsutredningar, domstolsbeslut och rättsliga förfaranden om detta är nödvändigt för rättsliga åtgärder eller rättslig verkställighet.

Trustpilot

Du har möjlighet att betygsätta Babbel via tjänsten ”Trustpilot” från Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark. Babbel har inget inflytande på omdömesinbjudningarna vilka styrs av Trustpilot. Ibland skickar vi däremot inbjudningar till våra kunder med frågan om de vill lämna en recension. Det är nödvändigt att skapa en användarprofil på Trustpilot för att skicka ett betyg eller ge din feedback. Om länken i Babbels e-postmeddelande med inbjudan används för att skicka ett betyg i Trustpilot-tjänsten överförs nödvändiga uppgifter till Trustpilot när du har klickat på länken och skrivs automatiskt in i Trustpilot-registreringsformuläret för att göra det så enkelt som möjlig att länka ett betyg. Du kan både lämna ett betyg för företaget som skickade inbjudan till dig och andra företag på Trustpilots betygsportal. När du deltar i detta feedbacksystem kommer ditt betyg att publiceras på Babbel och på Trustpilots webbplatser. Den rättsliga grunden är Art. 6.1 s. 1 lit. f i GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att kontinuerligt förbättra våra tjänster. Du finner mer information om databehandling i Trustpilots integritetspolicy.

Betaltjänstleverantör

Vi använder betaltjänstleverantörer. De betaltjänstleverantörer som Babbel använder är, beroende på vilken betalningsmetod du väljer, ansvariga för att samla in och behandla dina betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter). I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive betaltjänstleverantör.

Datasäkerhet

Babbel vidtar säkerhetsåtgärder för att garantera att dina uppgifter skyddas mot förlust, ändring eller missbruk. Babbel gör detta med brandväggar som uppfyller branschens standarder och ständigt uppdateras, och genom andra säkerhetssystem. Det är samtidigt viktigt att användaren är medveten om att vi inte kan erbjuda hundra procent skydd mot angrepp på grund av den ständiga tillkomsten av nya virus och sätt att angripa internettjänsters säkerhetssystem. Babbel kommer att beivra alla angrepp, oavsett vem som utförde det, såväl civilrättsligt som straffrättsligt, och kommer att informera användare om deras uppgifter har äventyrats.

Senast uppdaterad: maj 2021