Integritetspolicy

Vilka vi är och syftet med denna integritetspolicy:

Denna integritetspolicy (”policyn”) förklarar Babbel GmbH (Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Tyskland) (”Babbel”) sekretesspraxis för din åtkomst dill och användning av Babbels tjänster. I denna policy hänvisar ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” till Babbel.

Denna policy är utformad för att hjälpa dig att bättre förstå hur vi samlar in, använder, lagrar eller delar personlig information om dig (dina ”personuppgifter”). Den beskriver även dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Enligt dataskyddslagstiftningen avser termen personuppgifter all information som hör samman med en identifierad eller identifierbar person.

På Babbel behandlar vi endast personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar.

I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Babbel för den databehandling som beskrivs i denna policy, om inget annat anges. Termen ”personuppgiftsansvarig” enligt dataskyddslagstiftningen syftar på den enhet som bestämmer vad som ska göras med de insamlade personuppgifterna och hur det ska göras.

Vi kan komma att uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Innehåll

1. På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

2. Vilka typer av personuppgifter använder vi?

3. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?

5. Hur använder vi ”cookies” och andra spårningstekniker?

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

7. Hur kan du kontakta oss?

8. Vem delar vi dina personuppgifter med och varför?

9. Gemensamt personuppgiftsansvariga

10. Rättslig grund enligt GDPR

1. På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

(i) med ditt samtycke,

(ii) för att tillhandahålla tjänster till dig enligt villkoren i ett avtal mellan dig och Babbel eller för att ingå ett avtal mellan dig och Babbel och på din begäran (t.ex. när du registrerar dig för ett Babbel-konto),

(iii) för att Babbel ska fullgöra en rättslig skyldighet eller

(iv) om behandlingen är nödvändig för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen, såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter åsidosätter dessa.

2. Vilka typer av personuppgifter använder vi?

På Babbel samlar vi in och använder (behandlar) dina personuppgifter på olika sätt beroende på hur du interagerar med Babbel och om du är en

För mer information om de uppgifter som behandlas inom varje kategori, se nedan.

2.1 Användare

2.1.1 Om du är en Babbel-användare behandlar vi de personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig hos Babbel eller uppger när du fyller i din profil. Detta inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress samt dina betalningsuppgifter (inklusive bankuppgifter, kontonummer och/eller det kort du använder för betalning).

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: Fullgörande av ett kontrakt och/eller åtgärder före avtal

Rättslig grund: berättigat intresse

Rättslig grund: samtycke (i situationer där vi har erhållit samtycke från dig); berättigat intresse i alla andra fall.

Rättslig grund: rättslig skyldighet

2.1.2 Vi behandlar information om ditt inlärningsbeteende, ditt personliga ordförråd och din inlärning. Detta inkluderar innehåll och röstinspelningar, om tillämpligt.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: Upprättande och fullgörande av kontrakt

Rättslig grund: berättigat intresse

Rättslig grund: rättslig skyldighet

2.1.3 Vi behandlar pseudonymiserad information om hur du beter dig i vår app. Detta inkluderar serverloggfiler, IP-adresser och användar-ID, av vilka några tilldelas av tredjepartsleverantörer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

Rättslig grund: samtycke (i situationer där vi har erhållit samtycke från dig); berättigat intresse i alla andra fall.

2.1.4 Vi behandlar feedback och information som du lämnar i undersökningar och intervjuer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: samtycke (i situationer där vi har erhållit samtycke från dig); berättigat intresse i alla andra fall.

2.2 Webbplatsbesökare

2.2.1 Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss i kontaktformulär om dig själv eller företaget du arbetar för, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

2.2.2 Pseudonymiserad information om enheten och webbläsaren du använder, serverloggfiler, din nätverksanslutning och din IP-adress

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

2.2.3 Information om hur du beter dig på hemsidan. Detta inkluderar din IP-adress och användar-ID, av vilka några tilldelas av tredjepartsleverantörer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: samtycke (i situationer där vi har erhållit samtycke från dig); berättigat intresse i alla andra fall.

2.3 Kontaktpersoner hos B2B-kunder

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss om dig själv och företaget du arbetar för, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

Rättslig grund: samtycke (i situationer där vi har erhållit samtycke från dig); berättigat intresse i alla andra fall.

Rättslig grund: rättsliga skyldigheter

2.4 Arbetssökande

2.4.1 Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss som en del av din jobbansökan eller som en rekryterare tillhandahåller till oss eller som vi samlar in under ansökningsprocessen. Detta inkluderar information om ditt CV eller din meritförteckning, din arbetserfarenhet och andra uppgifter som du lämnar till oss före eller under ansökningsprocessen.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: Fullgörande av ett kontrakt och/eller åtgärder före avtal

Rättslig grund: rättslig skyldighet

Rättslig grund: samtycke

2.4.2 Vi behandlar dina kontaktuppgifter som vi har fått under ansökningsprocessen.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

Lagringstid: Om vi inte kan erbjuda dig anställning kommer vi att behålla de uppgifter du har lämnat till oss i upp till sex månader efter eventuellt avslag i syfte att svara på frågor i samband med din ansökan och avslaget. Denna tidsperiod gäller inte om lagbestämmelser förhindrar radering, om ytterligare lagring är nödvändig i syfte att tillhandahålla bevis eller om du uttryckligen har samtyckt till en längre lagringstid.

2.5 Kontaktperson(er) hos tjänsteleverantörer, leverantörer, affärspartners och frilansare

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss om dig själv och/eller företaget du arbetar f ör, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Dessa personuppgifter behandlas för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund: berättigat intresse

Rättslig grund: rättsliga skyldigheter

2.6 Besökare i våra sociala medier

2.6.1 Personuppgiftsansvarig

Leverantör av sociala medier

Databehandling

När du besöker våra sociala mediesidor (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), genom vilka vi presenterar vårt företag eller enskilda produkter ur vårt sortiment, behandlas viss information om dig som besökare.

Mer information

Facebook och Instagram:

LinkedIn:

TikTok:

2.6.2 Personuppgiftsansvarig

Leverantör av sociala medier och Babbel (gemensamt personuppgiftsansvariga)

Databehandling

Leverantörerna av sociala medier samlar in och behandlar händelsedata och skickar oss anonymiserad statistik och data för våra sidor som hjälper oss att få insikter i de olika aktiviteter som besökare utför på vår webbplats (så kallade “sidinsikter”). Dessa Page Insights genereras baserat på viss information om personer som har besökt våra webbplatser.

Mer information

Facebook och Instagram:

LinkedIn:

TikTok:

2.6.3 Personuppgiftsansvarig

Babbel GmbH

Databehandling

Vi behandlar information som du har lämnat till oss via vår sida på respektive sociala medieplattform. Denna information kan vara det användarnamn som används, kontaktuppgifter eller ett meddelande till oss.

Mer information

Vi behandlar dessa uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att kontakta individer som har ställt en fråga till oss.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Databehandling för deltagande i utlottningar: för att utse vinnare och skicka priser

Rättslig grund: Fullgörande av ett kontrakt och/eller åtgärder före avtal.

3. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

Som registrerad har du rätt att utöva vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar. För att utöva dina rättigheter som registrerad, använd kontaktuppgifterna i denna policy.

Beroende på vilka dataskyddslagar som gäller för dig har du åtminstone följande rättigheter:

Om och i den mån vi behandlar dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse, i synnerhet om vi utövar vårt berättigade intresse att bedriva direkt marknadsföring eller tillämpa profilering i samband med direkt marknadsföring, har du rätt att när som helst invända mot sådan användning av dina personuppgifter. Med profilering avses att titta på en persons intressen, vanor och beteende. Profilering för direkt marknadsföring innebär ofta också förutsägelser eller antaganden om människor. Det kan hjälpa oss att rikta våra budskap vid direkt marknadsföring. \

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi omedelbart att sluta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. I alla andra fall kommer vi noga att överväga din invändning och avbryta ytterligare användning av informationen i fråga, med förbehåll för tvingande skäl för vidare behandling som kan ha företräde framför ditt intresse av att invända mot behandlingen, eller om vi behöver använda informationen för att vidta eller försvara oss mot rättsliga åtgärder.

Om du utövar dina rättigheter som registrerad kommer vi att behandla de överförda personuppgifterna i syfte att implementera dessa rättigheter och för att kunna tillhandahålla bevis på hur din begäran hanterades. Vi kommer endast att behandla data som lagras i syfte att tillhandahålla information och förbereda den för detta ändamål och för kontroll av dataskydd. Annars begränsar vi behandlingen.

För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten vidtar vi åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till dina personuppgifter eller uppfyller en begäran om radering, portabilitet eller annat. Vi kan i vissa situationer avslå din begäran om åtkomst, rättelse eller portabilitet. Vi kan till exempel avslå din begäran om du inte kan verifiera din identitet.

4. Var behandlar vi dina uppgifter?

I princip behandlar vi dina uppgifter på europeiska servrar med högsta säkerhetsstandard. När vi tillhandahåller våra tjänster stöds vi av externa tjänsteleverantörer som vi kan skicka dina uppgifter till. Viss databehandling kan innebära överföring av vissa personuppgifter till ”tredje land”, dvs länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där GDPR inte gäller. En sådan överföring är tillåten om Europeiska kommissionen har fastställt att en adekvat nivå av dataskydd tillhandahålls i det relevanta tredjelandet. Detta gäller alla överföringar till länder som är listade här:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Om ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen inte finns kommer en överföring av personuppgifter till tredje land endast att ske om lämpliga skyddsåtgärder finns eller om något av villkoren i art. 49 i GDPR är uppfyllt. Om du samtycker till överföring av personuppgifter till tredje land kommer all sådan överföring att ske på denna rättsliga grund.

I alla andra fall använder vi EU:s standardavtalsklausuler som lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredje land som inte omfattas av GDPR. Du har möjlighet att få en kopia av dessa standardiserade dataskyddsklausuler eller att läsa igenom dem. Kontakta oss för att göra det.

5. Hur använder vi ”cookies” och andra spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats och för att tillhandahålla våra tjänster. Vi har sammanställt mer information om hur vi använder dessa tekniker i våra cookie-banners. Banderollerna är tillgängliga från sidfoten på alla våra webbplatser och i appen. Där hittar du också en lista över andra företag som placerar cookies på våra webbplatser, en lista över cookies som vi placerar och en förklaring till hur du kan avvisa vissa typer av cookies.

6. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Om inget annat anges lagrar vi endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå behandlingssyftet eller för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. Sådana lagstadgade lagringsskyldigheter kan härröra från kommersiella eller skatterättsliga bestämmelser. Från utgången av det kalenderår då uppgifterna samlades in kommer vi att behålla personuppgifter som finns i våra räkenskaper i tio år och personuppgifter som finns i kommersiella brev och kontrakt i sex år. Dessutom kommer vi att behålla uppgifter i samband med samtycken som kräver bevis samt i samband med klagomål och anspråk under den lagstadgade preskriptionstiden i varje fall. Vi kommer att radera uppgifter som lagras för reklamändamål om du motsätter dig behandling för detta ändamål och om de inte krävs för något annat ändamål.

Oaktat de andra bestämmelserna i detta avsnitt kan vi behålla dina personuppgifter där lagring är nödvändig för att Babbel ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda dina grundläggande intressen eller en annan fysisk persons grundläggande intressen. Grundläggande intressen omfattar endast intressen som är väsentliga för någons liv och gäller i allmänhet bara frågor om liv och död.

7. Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor om denna policy eller vill utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på privacy@babbel.com.

Du kan nå vårt dataskyddsombud på följande sätt:

E-post: privacy_ext@babbel.com

Herting Oberbeck Datenschutz GmbH

https://www.datenschutzkanzlei.de.

8. Vem delar vi dina personuppgifter med och varför?

8.1 Mottagare

Leverantör av värdtjänster

Anledning till delning

Vi har inga egna servrar. Vi anlitar certifierade tjänsteleverantörer som värdar för våra system.

8.2 Mottagare

IT-tjänsteleverantörer och SaaS-leverantörer

Anledning till delning

Vi använder tjänster från olika tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. Termen ”personuppgiftsbiträde” enligt dataskyddslagstiftningen hänvisar vanligtvis till alla externa företag eller individer som en personuppgiftsansvarig (i det här fallet Babbel) ger i uppdrag att hantera uppgifter för olika ändamål.

8.3 Mottagare

Leverantörer av reklam- och marknadsföringstjänster

Anledning till delning

Vi vill erbjuda en attraktiv produkt till våra kunder och övertyga fler kunder att köpa vår produkt. För att göra detta samarbetar vi med en mängd olika leverantörer av reklam- och marknadsföringstjänster.

8.4 Mottagare

Anslutna företag

Anledning till delning

Vi är ett globalt företag med gränsöverskridande och företagsöverskridande team. Därför sker dataöverföring till vårt dotterbolag (Babbel Inc., ett företag baserat i USA).

8.5 Mottagare

Myndigheter

Anledning till delning

För att uppfylla lagkrav eller för att bemöta domstolsbeslut eller andra liknande förfrågningar från myndigheter.

8.6 Mottagare

Betalningsleverantör

Anledning till delning

För att behandla betalningar delar vi dina uppgifter med betalningsleverantörer och banker, som behandlar dina uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

8.7 Mottagare

Tjänsteleverantörer

Anledning till delning

Dessutom kan vi komma att överföra dina personuppgifter till organ som post- och leveranstjänster, vår bank, skattekonsulter/revisionsbyråer eller skattemyndigheter samt till tjänsteleverantörer för förstöring av filer.

9. Gemensamt personuppgiftsansvariga

Som ett globalt företag har vi ett nära samarbete med Babbel Inc., som är baserat i USA. Om vi är gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter (gemensamt personuppgiftsansvariga enligt art. 26 i GDPR) kommer du att informeras om detta i beskrivningarna av de enskilda databehandlingsaktiviteterna nedan.

Personuppgiftsansvarig

Babbel Inc. och Babbel GmbH

Databehandling

Databehandling i samband med kundförvärv och leadgenerering i USA

Mer information

Datainsamlingen utförs av både Babbel Inc. och Babbel GmbH. De tekniska och organisatoriska åtgärderna säkerställs till stor del av Babbel Inc. Datalagring samt fullgörandet av alla andra skyldigheter enligt GDPR utförs av Babbel GmbH.

10. Rättslig grund enligt GDPR

10.1 Rättslig grund

Samtycke

Relevant artikel i GDPR

Art. 6.1.a. i GDPR

10.2 Rättslig grund

Fullgörande av ett kontrakt och/eller åtgärder före avtal

Relevant artikel i GDPR

Art. 6.1.b. i GDPR

10.3 Rättslig grund

Lagstadgad skyldighet

Relevant artikel i GDPR

Art. 6.1.c. i GDPR

10.4 Rättslig grund

Berättigat intresse

Relevant artikel i GDPR

Art. 6.1.f. i GDPR